ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2024  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Archív médií  
  Galéria  
  Úspechy  
 

  PLEMENNÁ KNIHA SKJ / ÚKK

 
  Zápis šteniat  
  Export - vývoz psa  
  Import - dovoz psa  
  Chovná spôsobilosť  
  Príloha k PP  
  Duplikáty PP  
  Chránený názov  
  Tlačivá PK  
  Podmienky pre zápis do PK  
  Štatistiky PK  
  Cenník PK  
 

  KOMISIE ÚKK

 
  Disciplinárna komisia  
  Chov a zdravie  
  Mládež a juniorhandling  
  Záprahové psy  
  Rozhodcovia  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Dokumenty SKJ  
  Dokumenty FCI  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
  Čestný šampión SR  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
UNKK - Podmienky pre zápis do plemennej knihy

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV -  PODMIENKY PRE ZÁPIS DO PLEMENNEJ KNIHY

 
 

Zápis do čiastkovej plemennej knihy SPKP spravovanej Úniou kynologických klubov je možný len pre jedince tých plemien psov, ktorých správou bol poverený chovateľský klub, ktorý je členom Únie kynologických klubov. Riadi sa podľa platných predpisov a nariadení Slovenskej kynologickej jednoty a to najmä nasledovných:


- Chovateľský poriadok
- Zápisný poriadok
- Zápis psov do pomocného registra
- Smernica - Registrovaný názov chovu psov
 
a predpisov Medzinárodnej kynologickej federácie FCI:


- Medzinárodný chovateľský poriadok
- Medzinárodná chovateľská stratégia
- Smernica - Kritéria pre limitovanú  registráciu
- Vykonávací predpis
 
Šteňatá môžu byť riadne zapísané do PK SPKP ÚKK len u tých vrhov, kde dal súhlas k zápisu plemeno spravujúci chovateľský klub, potvrdenie o krytí a prihláška k zápisu šteniat boli podané predpísaným spôsobom do veku 3 mesiacov.
 
V prípade zápisu vrhu, kde sú šteňatá vo veku od 3 do 6 mesiacov je potrebná žiadosť chovateľa s odôvodnením a súhlas príslušného chovateľského klubu. Poplatok za zápis šteňaťa z takého vrhu je navýšený o 50 %.
 
Ak chovateľ požiada o zápis vrhu kde majú
šteňatá viac ako 6 mesiacov je potrebná žiadosť chovateľa  s odôvodnením, súhlas príslušného chovateľského klubu a súhlas prezídia ÚKK. Prezídium ÚKK môže  požadovať testy DNA rodičov a potomkov. Poplatok za zápis šteňaťa z takého vrhu je navýšený o 100 %.

 

Tieto podmienky platia odo dňa prijatia t.j. 5.11. 2022.

 
 
   
 

KALENDÁR 2024

 

   
  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené. Na nahlásenie výstav použite
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri