ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2024  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Archív médií  
  Galéria  
  Úspechy  
 

  PLEMENNÁ KNIHA SKJ / ÚKK

 
  Zápis šteniat  
  Export - vývoz psa  
  Import - dovoz psa  
  Chovná spôsobilosť  
  Príloha k PP  
  Duplikáty PP  
  Chránený názov  
  Tlačivá PK  
  Podmienky pre zápis do PK  
  Štatistiky PK  
  Cenník PK  
 

  KOMISIE ÚKK

 
  Disciplinárna komisia  
  Chov a zdravie  
  Mládež a juniorhandling  
  Záprahové psy  
  Rozhodcovia  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Dokumenty SKJ  
  Dokumenty FCI  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
  Čestný šampión SR  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
SKJ

CENNÍK PLEMENNEJ KNIHY ÚKK (platný od 01.06.2021)

   
preukaz o pôvode (PP) 15,00 € 
exportný PP = súhlas na vývoz
(na žiadosť chovateľa)
25,00 €
exportný PP (majiteľa) - export pedigree 50,00 € 
import jedinca 20,00 € 
opis PP 10,00 € 
duplikát PP 10,00 € 
príloha k PP 5,00 € 
potvrdenie chovnej spôsobilosti 5,00 € 
expresný príplatok 10,00 € 
poplatok za zápis šteniat (vrh) starších ako 9 týždňov 50,00 € 
poplatok za zápis šteniat (vrh) starších ako 3 mesiace 100,00 € 
Chránenie registrovaného názvu chovu 40,00 €
zmena adresy, prevod majiteľa, nové potvrdenie názvu chovu 5,00 €
poštovné v SR - zaslanie PP šteniat 5,00 € 
 

Pre nečlenov chovateľských klubov ÚKK je cenník navýšený o 100 %.
Číslo účtu pre vybavovanie agendy Plemennej knihy ÚKK
IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359

 

PLATBY PRE ČLENSKÉ SUBJEKTY - KLUBY

 

Valné zhromaždenie konané 16.2.2013 v Nitre schválilo výšku členského poplatku za jedného člena klubu na sumu 2€. Pri platbách za členské poplatky prosím používajte variabilný symbol vášho klubu. Bankové spojenie: VÚB a.s., IBAN: SK34 0200 0000 0031 3522 3053
Zoznam členov prosím zasielajte e-mailom na unkk@unkk.sk v priloženej tabuľke  (xls).

 
VS CHOVATEĽSKÉ KLUBY

IČO

544 AUSTRÁLSKY OVĆIAK KLUB 55804837
502 Biely ŠvajČiarsky ovČiak - Klub slovensko 35556609
504 BULLDOG A MOPS KLUB 36152994
541 BULLMASTIFF KLUB SK, OBČIANSKE ZDRUŽENIE 42395844
505 DOBERMAN KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY 31806171
506 KluB CANE CORSO A DOGO CANARIO 42264430
520 Klub chovateľov AMERICKÝCH AKÍT 36112623
508 Klub chovateĽov ČÍnskych chocholatÝch psov 42127718
501 BICHON KLUB SLOVENSKO 35529181
509 Klub chovateĽov ČIvÁv a papilLOnov V POPRADE 42037298
510 KLUB CHOVATEĽOV FLANDERSKÉHO BOUVIERA V SR 31935966
513 klub chovateľov kÓliÍ a ŠeltiÍ 37872346
514 KLUB CHOVATEĽOV MAĎARSKÝCH PASTIERSKYCH PLEMIEN PSOV 42264499
515 KLUB CHOVATEĽOV MÁLOPOČETNÝCH PLEMIEN PSOV 42142202
516 KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA BRADÁČ 42128056
517 KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA JUHORUSKÝ OVČIAK - "JUŽÁK" 42226180
518 Klub chovateľov svÄtobernardskÝch psov 37913697
543 KLUB MINIATÚRNY AMERICKÝ OVČIAK 55804837
507 Klub priateľov nemeckÝch dÔg (KPND) 50437780
519 Klub TibetskÝch plemien 37913565
521 PINČ KLUB SLOVAKIA 48462349
522 RTW KLUB SLOVENSKA 42267013
523 samojed Klub Slovensko 45010129
524 SHAR-PEI KLUB SLOVENSKO, OBČIANSKE ZDRUŽENIE 35533544
525 Slovakia moloss klub 42445825
526 SLOVENSKÝ BEAUCERON KLUB 42205361
527 SLOVENSKÝ BOXER KLUB 42143021
528 SlovenskÝ hovawart klub 36071994
529 SLOVENSKÝ KLUB ÁZIJSKÝCH A RUSKÝCH OVČIAKOV 37795414
530 SLOVENSKÝ KLUB BELGICKÝCH OVČIAKOV 36064998
531 SLOVENSKÝ KLUB RUSKÝCH ČIERNYCH TERIÉROV 42128587
512 SLOVENSkÝ KLUB CHOVATEĽOV CHRTOV 42136032
540 SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV PUDLOV 31744737
533 SlovenskÝ klub chovateľov ŠpicovitÝch plemien psov 45752583
535 SLOVENSKÝ KLUB MALTÉZSKYCH PSÍKOV 31814611
511 SLOVENSKÝ Klub PRIATEĽOV A chovateľov PSOV PLEMENA chow-chow 42210054
542 SLOVENSKÝ KLUB RUSKÝCH PLEMIEN 51484111
532 SLOVENSKÝ KLUB SEVERSKÝCH A JAPONSKÝCH PLEMIEN 37949322
534 SLOVENSKÝ KLUB ŠVAJČIARSKYCH SALAŠNÍCKYCH PSOV 42286166
536 SLOVENSKÝ LEONBERGER KLUB 42051380
537 SLOVENSKÝ NOVOFUNDLANDSKÝ KLUB 48441198
539 WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA 48419524
     
VS KLUBY

IČO

610 DONNAUTESS OZ 55695141
601 KYNOLOGICKÝ KLUB ORION 45773505
602 JUNIOR HANDLING KLUB SLOVENSKO 42273188
605 KYNOLÓGIA ŽILINA 45784175
606 RACING HOUNDS SLOVAKIA - RHS 30847826
609 SLOVENSKÝ DOSTIHOVÝ A COURSINGOVÝ ZVÄZ
42371465
     
 
   
 

KALENDÁR 2024

 

   
  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené. Na nahlásenie výstav použite
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri