ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2021  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Komisie ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Video archív  
  Úspechy  
  FAQ - ako na to?  
 

  ÚKK - PLEMENNÁ KNIHA

 
  Duplikáty PP  
  Tlačivá PK  
  Zápisný poriadok ÚKK  
  Cenník PK  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Stanovy SKJ  
  Výstavný poriadok SKJ  
  Chovateľský poriadok SKJ  
  Zápisný poriadok SKJ  
  Junior Handling -poriadok  
   

ROZHODCOVIA

 
  Medzinárodní rozhodcovia  
  Národní rozhodcovia  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Výstavný poriadok FCI  
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
SKJ

TLAČIVÁ - PLEMENNÁ KNIHA

 

Spolu s prihláškou k zápisu šteniat a pripúšťacie povolenie (originál tlačivo) je povinný chovateľ zaslať nasledovné doklady do 9 týždňov po narodení šteniat:

1) Originál preukazu pôvodu sučky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“

2)  Fotokópiu preukazu pôvodu a fotokópie získaných titulov,  ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  sučky, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.

3) Originál preukazu pôvodu krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú spôsobilosť v Plemennej knihe ÚKK, prikladá spolu s tlačivom „Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti“ V prípade zahraničného krytia je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu pôvodu.

4) Fotokópiu preukazu pôvodu a fotokópie získaných titulov, ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení  psa, ktoré ešte nie sú zaregistrované v Plemennej knihe ÚKK.

 
   

ŽIADOSŤ O VYDANIE DUPLIKÁTU PREUKAZU POVODU PSA

ŽIADOSŤ O CHRÁNENIE REGISTROVANÉHO NÁZVU CHOVU
ŽIADOSŤ NA PREREGISTRÁCIU CHOVNEJ SPÔSOBILOSTI
ŽIADOSŤ NA VYSTAVENIE PRÍLOHY K PREUKAZU O PÔVODE PSA
PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT (TLAČIVO *T02e* - PDF FORMULÁR)
Formulár je potrebné stiahnuť na svoj pevný disk a otvoriť v programe Adobe Reader
   
ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE EXPORTNÉHO PREUKAZU O PÔVODE PSA

EXPORT – VÝVOZ PSA - Podmienky pre vystavenie exportného PP:
Je potrebné zaslať:

1. originál rodokmeň so zápisom o zmene majiteľa a podpisom chovateľa na zadnej strane PP,
2. vyplnené a podpísané tlačivo - žiadosť o exportný preukaz o pôvode psa,

Vystavený doklad zasielame
NA DOBIERKU, neplatí sa vopred!
Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

 
   
POTVRDENIE O KONTROLE TOTOŽNOSTI PSA

IMPORT – DOVOZ  PSA - Podmienky pre zaradenie do plemennej knihy:
Je potrebné zaslať :
1.originál export rodokmeň,
2.vyplnené a podpísané tlačivo o kontrole totožnosti psa
,
Vystavený doklad zasielame
NA DOBIERKU, neplatí sa vopred!
Žiadosti budú vybavené v lehote do 30 dní od dátumu doručenia.

 
   

Podmienky registrácie importovaných jedincov:

Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. 

Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha UKK registrovať dovezeného jedinca.

 
 
 
   
 

KALENDÁR 2021 [PDF]

 

 

akt.: 11.05.2021    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené.
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

 

akt.: 22.12.2020    

 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá.

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri