ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2019  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Komisie ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Video archív  
  Úspechy  
  FAQ - ako na to?  
 

  ÚKK - PLEMENNÁ KNIHA

 
  Duplikáty PP  
  Tlačivá PK  
  Zápisný poriadok ÚKK  
  Cenník PK  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Stanovy SKJ  
  Výstavný poriadok SKJ  
  Chovateľský poriadok SKJ  
  Junior Handling -poriadok  
   

ROZHODCOVIA

 
  Medzinárodní rozhodcovia  
  Národní rozhodcovia  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión výkonu  
  Grand šampión  
  Udelené šampionáty  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Výstavný poriadok FCI  
  Obežníky 2012 [EN]  
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV - SMERNICE

 

SMERNICA 2016/01 o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov klubu
SMERNICA 2018/01 o zápise doplňujúcich údajov u predkov do preukazov o pôvode psa
SMERNICA 2018/02 o povinnosti informovať pre členské subjekty ÚKK
SMERNICA 2019/01 o správe plemena, ktoré nie je zastrešené chovateľským klubom
 

ŽIADOSŤ O DELEGOVANIE ROZHODCU/OV NA VÝSTAVU/PODUJATIE

 

 

Žiadosť o delegovanie rozhodcu/ov na výstavu (NÁJDETE NA STRÁNKE SKJ)
 

Postup pri vybavovaní agendy klubových podujatí (NÁJDETE NA STRÁNKE SKJ)

 

DOKUMENTY PRE CHOVATEĽSKÉ KLUBY

 

Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov chovateľského klubu

Etický kódex chovateľa

Metodické usmernenie na vykonávanie kontrol v členských organizáciách ÚKK
 

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV - PORIADKY

 

Skúšobný poriadok pre absolvovanie pracovnej skúšky z výkonu pre záprahové psy (SVZP) a Poriadok pre získanie pracovného certifikátu

 

PREVOD KLUBOVEJ DOMÉNY
NA ÚNIU KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

 

Prevodom domény sa má zabrániť možnej strate názvu klubovej webstránky. Postup (PDF).

 
 
 
 
 
 
 
   
 

KALENDÁR 2019 [PDF]

 

 

akt.: 01.08.2019    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené.
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá.

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri