ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2020  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Komisie ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Video archív  
  Úspechy  
  FAQ - ako na to?  
 

  ÚKK - PLEMENNÁ KNIHA

 
  Duplikáty PP  
  Tlačivá PK  
  Zápisný poriadok ÚKK  
  Cenník PK  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Stanovy SKJ  
  Výstavný poriadok SKJ  
  Chovateľský poriadok SKJ  
  Zápisný poriadok SKJ  
  Junior Handling -poriadok  
   

ROZHODCOVIA

 
  Medzinárodní rozhodcovia  
  Národní rozhodcovia  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Výstavný poriadok FCI  
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV - SMERNICE

 

SMERNICA 2016/01 o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov klubu
SMERNICA 2018/01 o zápise doplňujúcich údajov u predkov do preukazov o pôvode psa
SMERNICA 2018/02 o povinnosti informovať pre členské subjekty ÚKK
SMERNICA 2019/01 o správe plemena, ktoré nie je zastrešené chovateľským klubom
 

ŽIADOSŤ O DELEGOVANIE ROZHODCU/OV NA VÝSTAVU/PODUJATIE - www.skj.sk

 

 

Žiadosť o delegovanie rozhodcu/ov na výstavu (NÁJDETE NA STRÁNKE SKJ)
 

Postup pri vybavovaní agendy klubových podujatí (NÁJDETE NA STRÁNKE SKJ)

  Vyúčtovanie udelených titulov (NÁJDETE NA STRÁNKE SKJ)
 

DOKUMENTY PRE CHOVATEĽSKÉ KLUBY

 

Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov chovateľského klubu

Etický kódex chovateľa

Metodické usmernenie na vykonávanie kontrol v členských organizáciách ÚKK
 

PREVOD KLUBOVEJ DOMÉNY
NA ÚNIU KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

 

Prevodom domény sa má zabrániť možnej strate názvu klubovej webstránky. Postup (PDF).

 
 
 
 
 
 
 
   
 

KALENDÁR 2020 [PDF]

 

 

akt.: 19.10.2020    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené.
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá.

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri