ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2020  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Komisie ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Video archív  
  Úspechy  
  FAQ - ako na to?  
 

  ÚKK - PLEMENNÁ KNIHA

 
  Duplikáty PP  
  Tlačivá PK  
  Zápisný poriadok ÚKK  
  Cenník PK  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Stanovy SKJ  
  Výstavný poriadok SKJ  
  Chovateľský poriadok SKJ  
  Zápisný poriadok SKJ  
  Junior Handling -poriadok  
   

ROZHODCOVIA

 
  Medzinárodní rozhodcovia  
  Národní rozhodcovia  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Výstavný poriadok FCI  
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV (ÚKK)

Kancelária ÚKK je od 9.3.2020 zatvorená.


Prosíme kontaktovať sekretariát a plemennú knihu len prostredníctvom poštovej, e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.
 

Ďakujeme za porozumenie.

 

OZNAM PRE CHOVATEĽOV ZAPISUJÚCICH ŠTEŇATÁ V PK ÚKK!

PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT (TLAČIVO *T02e* - PDF FORMULÁR)
Formulár je potrebné stiahnuť na svoj pevný disk a otvoriť v programe Adobe Reader
Naďalej je možné použiť aj predtlačené tlačivo *T02*
 


Počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu COVID 19 ako aj 30 dní po jej ukončení, nebudú nijakým spôsobom penalizovaní chovatelia, ktorí prihlášku k zápisu šteniat zašlú neskôr ako vo veku 9 týždňov. V tomto období plemenná kniha ÚKK nebude vyžadovať k zápisu žiadosť ani súhlas príslušného chovateľského klubu ani Prezídia ÚKK.

Týmto rozhodnutím dočasne prestáva platiť časť state Zápisného chovateľského poriadku ÚKK v bode 3, odst. E a úplne prestávajú platiť odst.  F a G. Taktiež nebude v tomto časovom období účtovaný poplatok za zápis vrhu staršieho ako 9 týždňov, resp. 3. mesiace.

Prezídium Únie kynologických klubov týmto dáva aj súhlas k zápisu všetkých vrhov šteniat starších ako 3 mesiace chovateľom, ktorí vo vyššie uvedenom termíne zašlú prihlášku k zápisu šteniat, čím je splnená aj požiadavka vyplývajúca zo Zápisného poriadku plemennej knihy SKJ (SPKP).

Prezídium ÚKK týmto rozhodnutím reaguje na vzniknutú situáciu. Na druhej strane chce požiadať chovateľov o trpezlivosť pri vybavovaní agendy Plemennou knihou ÚKK.
 

 

Dôležitý oznam!

!!!

Dôležitý oznam pre chovateľské kluby / organizátorov klubových akcií (výstav).

!!!

KLUBOVÉ AKCIE - www.clubdogshow.sk

Zoznam chovateľských klubov ktoré využívajú systém online www.clubdogshow.sk na spracovanie prihlášok nájdete tu.
Pre každú klubovú akciu platia vydané propozície chovateľským klubom. Organizátorom akcie (výstavy) je chovateľský klub.

Link na prihlásenie: (kliknite na logo vpravo)

MEDZINÁRODNÉ, NÁRODNÉ, CELOŠTÁTNE A OBLASTNÉ VÝSTAVY 2018

ŠKOLENIE PERSONÁLU

Školenie v roku 2020 sa plánuje. Bližšie informácie čoskoro.

Únia kynologických klubov v spolupráci so Zväzom športovej kynológie SR organizuje školenie pre vedúcich kruhov a zapisovateľov - Odborný personál.

Do zoznamu odborného personálu budú zapísaní vedúci kruhov a zapisovatelia po absolvovaní seminára a úspešnom zvládnutí písomného testu. Predpokladom pre úspešné zvládnutie testu je výborná znalosť Medzinárodného výstavného poriadku, Výstavného poriadku SKJ, znalosť odbornej kynologickej terminológie a prax na výstavách. Seminár je určený pre ľudí, ktorí už absolvovali niekoľko výstav a ovládajú výstavné poriadky a poriadky pre udeľovanie šampionátov.
 

Seminár sa uskutoční v dňoch 09.-10.03.2019 v Malom Lapáši / Ranč Nový dvor.


Lektori/skúšajúci: Viera Stloukalová, Tibor Havelka

Ubytovanie si záujemcovia môžu objednať na
zpolytanusk@zpolytanusk.sk, tel.: 0903 205 219.
Počas seminára bude účastníkom poskytnutý obed obidva dni.

Začiatok v sobotu o 10.00 hod. Predpokladaný koniec obidva dni o 16.00 hod.
Seminár bude možné ukončiť písomným testom, v nedeľu cca o 14.00 hod.
Kontaktná osoba: Viera Stloukalová, e-mail: personal@dogshow.sk

Uzávierka prihlášok na školenie: 05.03.2019

 

ŠKOLENIE ADMINISTRÁTOROV

Školenie sa uskutoční v Nitre v priestoroch Agroinštitútu v miestnosti P, Akademická ul.4.
Predpokladaný začiatok školenia: 9.30 hod., koniec školenia o 17.00 hod.

Uzávierka prihlášok na školenie je 14.03.2019. Kontaktný email: v.javorcik@gmail.com

Otvorenie výstavy
-nastavenie výstavy, pridanie dňa (dní) výstavy, pridanie plemien, pridanie výstavných tried, nastavenie poplatkov pre členov a nečlenov klubu (platby kartou)

Prihlášky / platby
-testovacia prihláška, editácia a kontrola online prihlášok, vloženie poštových prihlášok, nastavenie sprievodných akcií, zapísanie úhrady výstavných poplatkov, nastavenie storna prihlášky
Tituly
-nastavenie titulov pre tlač posudkových listov a výsledkovej listiny
Kruhy a posudzovatelia
-otvorenie kruhov a priradenie posudzovateľov/plemien
Zostavy
-katalógová časť, kruhy, kniha rozhodcu, zoznam plemien, zoznam vystavovateľov, zoznam prihlásených súťaží a ostatné zostavy
Výsledky / štatistiky
-zápis a spustenie výsledkov v systéme

 

PES PRE ŽIVOT, NIE PRE BIZNIS

P O D P O R U J E M E webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis… venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt. Pomôžte nám šíriť myšlienku poctivej kynológie. Zverejnite baner našej stránky na svojej webovej stránke.

NÁRODNÉ PLEMENÁ

Slovenský čuvač [PDF]
Slovenský kopov [PDF]
Slovenský hrubosrstý stavač [PDF]
Československý vlčiak [PDF]
 
 
   
 

KALENDÁR 2020 [PDF]

 

 

akt.: 19.10.2020    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené.
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá.

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri