ÚKK - SEKRETARIÁT

 
  Úvodná stránka  
  Ochrana osobných údajov  
  O nás  
  Kluby ÚKK  
  Kalendár 2021  
  Smernice a poriadky ÚKK  
  Prezídium a DR ÚKK  
  Stanovy ÚKK  
  Komisie ÚKK  
  Odborný personál  
  Logo ÚKK na stiahnutie  
  Video archív  
  Úspechy  
  FAQ - ako na to?  
 

  ÚKK - PLEMENNÁ KNIHA

 
  Duplikáty PP  
  Tlačivá PK  
  Zápisný poriadok ÚKK  
  Cenník PK  
 

  ÚKK - KONTAKT

 
  Kontakt  
   

SKJ - INFORMÁCIE

 

 

www.skj.sk

 
  Stanovy SKJ  
  Výstavný poriadok SKJ  
  Chovateľský poriadok SKJ  
  Zápisný poriadok SKJ  
  Junior Handling -poriadok  
   

ROZHODCOVIA

 
  Medzinárodní rozhodcovia  
  Národní rozhodcovia  
   

ŠAMPIONÁTY

 
  Šampión šteniat  
  Šampión mladých  
  Šampión SR  
  Jubilejný šampión SR  
  Šampión veterán  
  Šampión práce  
  Grand šampión  
  Slovenský výstavný šampión  
  Super Grand šampión  
  Šampión SKJ  
   

FCI - INFORMÁCIE

 

 

www.fci.be

 
  Výstavný poriadok FCI  
  Štandardy [EN]  
  Výstavy FCI [EN]  
   
   
 
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV (ÚKK)

Kancelária ÚKK je od 9.3.2020 zatvorená.
Prosíme kontaktovať sekretariát a plemennú knihu len prostredníctvom poštovej, e-mailovej alebo telefonickej komunikácie. 

Na základe smernice 1/2018 môže byť doba vystavenia a zaslania PP šteniat do troch mesiacov od obdržania kompletných podkladov. Napriek komplikáciám pri preberaní a odosielaní pošty, nevyhnutnej práce z domu, sa snažíme aby do troch mesiacov každý chovateľ mal agendu vybavenú aj počas obmedzení.

Dovoľujeme si požiadať chovateľov aby pred uplynutím trojmesačnej doby od doručenia podkladov, aby nekontaktovali Plemennú knihu dotazmi, ohľadne stavu vybavenia agendy. V prípade ak budú v prihláške nedostatky, budú chovatelia kontaktovaní na e-mailovej adrese, alebo telefonicky, ktoré sú uvedené na prihláške k zápisu šteniat.

Ďakujeme za porozumenie.

 

Prezídium ÚKK upozorňuje usporiadateľov, ako aj účastníkov všetkých kynologických podujatí organizovaných pod záštitou SKJ, že publikovnie termínu a miesta kynologického podujatia nie je súhlasom k usporiadaniu akcie z pohľadu platných epidemiologických, veterinárnych a ďalších predpisov a nariadení. Dovoľujeme si požiadať o ich dodržiavanie.

 
POZOR - ZMENA NÁZVU!
Chránený názov chovateľskej stanice sa mení na:
CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU [PDF]
 
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2020
o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
283/2020 Z. z.
[PDF]
USMERNENIE PREZÍDIA SKJ K VYHLÁŠKE MPaRV SR č. 283/2020 [PDF]
 
 
MEDZINÁRODNÉ ŠAMPIONÁTY
Dočasné zľavnenie podmienok pre priznanie titulu CIB/CIE
z dôvodu Covid 19

CIB (pre plemená, ktoré nemajú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)
CIE
(pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)

- 4 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne
medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
- 2 rozličné krajiny
- 3 rozliční rozhodcovia
- 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB

CIB (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)

- 2 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne
medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
- 1 krajina
- 2 rozliční rozhodcovia
- 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB
 

 

OZNAM PRE CHOVATEĽOV ZAPISUJÚCICH ŠTEŇATÁ V PK ÚKK!

PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT (TLAČIVO *T02e* - PDF FORMULÁR)
Formulár je potrebné stiahnuť na svoj pevný disk a otvoriť v programe Adobe Reader
Naďalej je možné použiť aj predtlačené tlačivo *T02*
 


Počas pretrvávajúcej mimoriadnej situácie kvôli koronavírusu COVID 19 ako aj 30 dní po jej ukončení, nebudú nijakým spôsobom penalizovaní chovatelia, ktorí prihlášku k zápisu šteniat zašlú neskôr ako vo veku 9 týždňov. V tomto období plemenná kniha ÚKK nebude vyžadovať k zápisu žiadosť ani súhlas príslušného chovateľského klubu ani Prezídia ÚKK.

Týmto rozhodnutím dočasne prestáva platiť časť state Zápisného chovateľského poriadku ÚKK v bode 3, odst. E a úplne prestávajú platiť odst.  F a G. Taktiež nebude v tomto časovom období účtovaný poplatok za zápis vrhu staršieho ako 9 týždňov, resp. 3. mesiace.

Prezídium Únie kynologických klubov týmto dáva aj súhlas k zápisu všetkých vrhov šteniat starších ako 3 mesiace chovateľom, ktorí vo vyššie uvedenom termíne zašlú prihlášku k zápisu šteniat, čím je splnená aj požiadavka vyplývajúca zo Zápisného poriadku plemennej knihy SKJ (SPKP).

Prezídium ÚKK týmto rozhodnutím reaguje na vzniknutú situáciu. Na druhej strane chce požiadať chovateľov o trpezlivosť pri vybavovaní agendy Plemennou knihou ÚKK.
 

 

Dôležitý oznam!

!!!

Dôležitý oznam pre chovateľské kluby / organizátorov klubových akcií (výstav).

!!!

KLUBOVÉ AKCIE - www.clubdogshow.sk

Zoznam chovateľských klubov ktoré využívajú systém online www.clubdogshow.sk na spracovanie prihlášok nájdete tu.
Pre každú klubovú akciu platia vydané propozície chovateľským klubom. Organizátorom akcie (výstavy) je chovateľský klub.

Link na prihlásenie: (kliknite na logo vpravo)

MEDZINÁRODNÉ, NÁRODNÉ, CELOŠTÁTNE A OBLASTNÉ VÝSTAVY 2018

ŠKOLENIE PERSONÁLU

Školenie v roku 2020 sa z dôvodu opatrení nestihlo zorganizovať.

ŠKOLENIE ADMINISTRÁTOROV

Školenie v roku 2020 sa z dôvodu opatrení nestihlo zorganizovať.

PES PRE ŽIVOT, NIE PRE BIZNIS

P O D P O R U J E M E webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis… venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt. Pomôžte nám šíriť myšlienku poctivej kynológie. Zverejnite baner našej stránky na svojej webovej stránke.

NÁRODNÉ PLEMENÁ

Slovenský čuvač [PDF]
Slovenský kopov [PDF]
Slovenský hrubosrstý stavač [PDF]
Československý vlčiak [PDF]
 
 
   
 

KALENDÁR 2021 [PDF]

 

 

akt.: 11.05.2021    

  Prosíme chovateľské kluby aby prípadnú chybu, zmenu alebo doplnenie údajov zaslali na email: unkk@unkk.sk.
Výstavy ktoré nemajú presný dátum a miesto konania nie sú schválené.
Tlačivo na nahlásenie výstav (doc.).
V prípade žiadosti o zmenu termínu, resp. miesta konania prosím použite tlačivo Žiadosť o schválenie zmeny (doc).
 

 

akt.: 22.12.2020    

 

NÁRODNÉ PLEMENÁ PSOV

 

 

SLOVAKIA DOG CUP

 

 

Pravidlá.

 

NOVÁ KNIHA

 
 

 
 

Mediálni partneri